Askolan messut RAll ja SLin 2018

Kommunikation med intressentgrupper

Skriv ut sidan

Rosk'n Rolls centrala intressentgrupper är invånarna i västra Nyland,företagets personal, samarbetspartner, beslutsfattare och media. Invånare, sommargäster, skolelever, lärare, föreningar och disponenter får information via bolagets webbplats, kundservice, nyhetsbrev, meddelanden, kundtidningen Roskis, väggkalender, avfallsrådgivningsmöten, besök och broschyrer. Alla publikationer tillhandahålls på svenska och finska.

Tidning och kalender till varje hem

Kundtidningen Roskis delades ut till alla hushåll i området i april och väggkalendern i december. Dessutom postades kundtidningen till alla som har en fritidsbostad i västra Nyland.

Under 2017 utreddes den interna informationen i Rosk'n Roll-avfallshanteringstjänsten och utifrån utredningen preciserade och förnyade vi rutiner och anordnade utbildningar. Rosk’n Roll och Östra Nylands Avfallsservice har tillgång till ett gemensamt intranät. Intranätet är den viktigaste kanalen för intern kommunikation i bolagen. Regelbundna personalmöten och -evenemang har även en betydande roll inom chefs- och personalkommunikationen.

Kontakten med samarbetspartner, som entreprenörer samt andra avfallsanläggningar, sköttes via förhandlingar, besök och kurser. De kommunala beslutsfattarna, ägarna, myndigheterna och Västra Nylands avfallsnämnd får information om Rosk'n Rolls verksamhet via olika rapporter, möten, elektroniska meddelanden, årsberättelsen och webbplatsen.

Myndighetssamarbete

I april arrangerade Rosk'n Roll Oy Ab en övervakningsdag för avfallstransporter på Munka. Övervakningsdagen arrangerades på myndigheternas initiativ. Miljöskyddet i Lojo och Sjundeå samt västra Nylands polisinrättning medverkade vid dagen. Målet för övervakningsdagen var att dela information samt att kontrollera säkerheten i avfallstransporterna. Såväl förarens som transportmaterielens skick, lastsurrningen samt dokumenten som följer med lasten kontrollerades. Besökare informerades om områdets trafikarrangemang och mottagningsrutiner.

Många projekt relaterade till avfallstransport, som att flerfackstjänsten utvidgas till västra Nyland och insamlingen av nyttoavfall införs hos husbolagsfastigheter kräver likaså effektivare information och rådgivning för att lyckas.

Även avfallsstationernas nya öppettider och ändrade mottagningsrutiner stöddes genom betydande informations- och rådgivningsinsatser. I slutet av året startade vi även utvecklingsarbetet för en serviceväg för avfallsstationskunder, vars resultat vi får njuta av senare.

2017

  • Pressmeddelanden 28 st.
  • Kundtidningen Roskis, upplaga 85 500
  • I lokaltidningarna publicerades under året 267 artiklar och insändare som handlade om eller innehöll information från Rosk'n Roll. Bolagens sakkunniga intervjuades också för radioprogram och nyheter.