9013

Kundservice och rådgivning

Skriv ut sidan

Vi erbjuder servicerådgivning inom avfallshantering via flera olika kanaler. De traditionella rådgivningskanalerna telefon, e-post och kundmöten, har utökats med en e-tjänst på internet (2016) och chattjänsten som startade på nätet under verksamhetsåret 2017.

Elektroniska tjänster – elektronisk rapportering och e-tjänsten – infördes år 2016. E-tjänsten marknadsfördes under verksamhetsåret 2017 främst till dem som bor i egnahemshus och fritidshus. Där kan kunder bl.a. kontrollera och ändra sina kunduppgifter, ändra tömningsintervallet för avfallskärl, göra ändringar i sin avfallshanteringstjänst osv. Elektronisk rapportering, som främst marknadsfördes till disponenter och företagare, sammanställer avfallshanteringsinformation om flera olika platser och erbjuder bl.a. grafik för granskning av uppgifter.

Under 2017 lanserade vi en chattjänst för att komplettera kanalutbudet inom avfallsrådgivning. Chatten utvidgar våra öppettider och är en naturlig servicekanal för en del av våra kunder. I chattjänsten får kunderna svar på de vanligaste frågorna gällande avfallshanteringstjänster och sortering. Smilee Oy producerar tjänsten för oss.

De elektroniska tjänsterna ger kunden möjlighet att uträtta ärenden utanför normala betjäningstider, men de avlägsnar inte behovet av andra servicekanaler. Inom Rosk'n Roll-avfallshanteringstjänsten utförs kundservicearbete i organisationens samtliga enheter, och det är fortfarande viktigt för oss att möta kunderna personligt på olika serviceställen. Vi satsar på kundservice på olika nivåer bl.a. genom personalutbildningar.

Fler aktörer inom avfallsrådgivning

Rosk'n Roll-avfallshanteringstjänstens miljöutbildare träffar årligen hundratals invånargrupper på bolagens verksamhetsområde. För att öka arbetets genomslag startade utbildningen av intresserade frivilliga till avfallsrådgivare. Under året anordnades fyra utbildningar för frilansrådgivare och de första rådgivarna påbörjade sitt arbete på evenemang och tillställningar.

Informations- och rådgivningsavdelningen hade besök förutom av sommarjobbare även av två vuxenstuderande som utförde sin arbetspraktik samt en vuxen läroavtalsstuderande.

Miljöutbildarna beredde under hela året undervisningsmaterial avsett för miljöfostran för elever i årskurs 1–6. Pärmen Otto och Ronja återvinner, avsedd för lärare, färdigställdes i slutet av året. Pärmen finns på både finska och svenska och den erbjuds till alla skolor för årskurserna 1–6 i östra och västra Nyland.

Avfallspoliserna patrullerade på sommaren

Under semestersäsongen ökar antalet kunder inom avfallshanteringen i östra och västra Nyland, och det gör också behovet av avfallsrådgivning. Rosk'n Roll avfallshanteringstjänsterna stationerade ut avfallspoliser för rådgivningsuppdrag avfallsstationerna och eko- och blandavfallspunkterna för sommaren. Avfallspolisen gav kunderna råd för sortering och för att hitta avfallshanteringstjänsterna.

JP 7

I västra Nyland var sommaren ifjol den åttonde för Rosk'n Rolls avfallspolis. I östra Nyland patrullerade Avfallspolisen för andra gången.

Kundkontakter 2017

  • Kundsamtal 28 877 st.
  • Kontakter via e-tjänsten 1 603 st.
  • E-postkontakter till kundservicen 8 960 st.
  • Kundkontakter via chattjänsten 612 st.
  • Vi anordnade rådgivningsmöten för 235 grupper i östra och västra Nyland, och vi nådde ut till över 8 000 kunder på dem.
  • Dessutom deltog vi i lokala evenemang inom verksamhetsområdet, bl.a. Lovisa Historiska Hus, Pellinge kvällstorg och Gumbostrands sommartorg.