7797 3

Ansvarfördelning inom avfalls­hanteringen

Skriv ut sidan

 

Rosk'n Roll-avfallshanteringstjänsten

Rosk'n Roll-avfallshanteringstjänsten produceras av Rosk'n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab. Företagen har fått i uppgift att sköta bl.a. större delen av kommunernas skyldigheter relaterade till avfallshantering i enlighet med bestämmelser och föreskrifter:

  • planering, utveckling och samordning av avfallshanteringen
  • ordnande av återvinning av avfallsmaterial
  • skötsel av hantering av farligt avfall
  • underhåll av regionala avstjälpningsplatser och avfallsbehandlingsanläggningar
  • separat insamling av bioavfall
  • byggande och underhåll av nätverket med avfallspunkter
  • upphandling av blandavfallstransporter
  • rådgivning och information

Uppgifterna sköts effektivt och med hänsyn till miljön, oavsett kommungränserna.

Avfallsbolaget, avfalls­hanterings­myndighet och över­vaknings­myndighet gör informations­samarbete

En högklassig avfallshantering för alla kommuninvånare uppkommer som ett samarbete mellan avfallsbolaget samt avfallshanterings- och övervakningsmyndigheterna.

Den kommunala avfallshanteringen styrs av många lagar och bestämmelser. Avfallshanteringens ansvarsområden och skyldigheter fastställs i avfallslagen. De regionala avfallshanteringsbestämmelserna fastställer bl.a. invånarnas skyldigheter vid användningen av avfallshanteringssystemet.

Västra Nylands avfallsnämnd är en samnämnd för sju kommuner (Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis). Den ansvarar för myndighetsuppgifter som berör avfallshantering i medlemskommunerna.

Kommunens miljöskyddsmyndighet och ELY-centralen är övervakningsmyndighet i Rosk'n Roll Oy Ab:s region.

ResizedImageWzYwMCw4MzVd rr jatehuollonvastuu SE