Rosk'n Roll
-jätehuoltopalvelun
vuosi 2017

Rosk'n Roll -jätehuoltopalveluja tuottavat Rosk'n Roll Oy Ab ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy, jotka fuusioituvat v. 2019. Asiakkaillemme kahden eri yhtiön olemassaolo ei juuri enää näy: yhtenäinen Rosk'n Roll -jätehuoltopalvelu näkyy niin visuaalisessa ilmeessä kuin asiakaspalvelussa. Toimintaa johdetaan, toteutetaan ja raportoidaan saumattomassa yhteistyössä – ja sen myötä yhtiöiden vuosikertomuksetkin ovat jo monilta osin identtiset.

Lue lisää
X

Jäteasemille tuotiin yhtenäiset peruspalvelut

Vuoden 2017 alusta lähtien jokaisella Rosk'n Roll -jäteasemalla on vastaanotettu kaikki peruspakettiin kuuluvat jätteet: palava ja palamaton sekajäte, vaarallinen jäte, käsitelty ja käsittelemätön puu, kyllästetty puu, risut ja oksat, haravointijäte, sähkölaitteet, vanteettomat ja vanteelliset renkaat, tekstiilijäte, metalli, paperi sekä kartonki-, muovi- ja lasipakkaukset. Kun jätteet on lajiteltu oikein, suurin osa näistä vastaanotetaan perusmaksua maksavalta kotitaloudelta maksutta.

Lue lisää
X

Täyden kympin keräys käynnistyi

 Ympäristöministeriön tukema tutkimushanke käynnistyi kesäkuussa 2017. Vuoden kestävän hankkeen tavoitteena on lisätä kotitalousjätteen kierrätysastetta ja kehittää toimivampaa monilokerojätekeräystä. Kokeilussa tuotiin 200 kotitalouden pihalle monilokeroastiat, joilla kerättiin 10 eri jätelajia suoraan kiinteistöiltä. Tulosten perusteella kehitetään tulevaisuuden monilokeropalvelua koko Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelujen alueelle.

Lue lisää
X
X