Talous ja hallinto ryhmaekuva Fazerilla 2019

Raportointi ja IT

Tulosta sivu

Toimintavuoden tavoitteena taloudessa oli ottaa käyttöön uusi raportointityökalu johdolle.

Talouden raportoinnissa oleellista on joustavuus ja oikea tieto. Raportointi- ja budjetointityökaluksi hankittu Accuna otettiin käyttöön keväällä 2017 ja sitä käytettiin talouden raportoinnissa ja budjetoinnissa. Järjestelmää laajennettiin vuoden aikana jätemäärien raportointien koekäyttöön. Fuusioituvien yhtiöiden raportointia toteutetaan samalla rakenteella rinnakkain. Fuusion myötä sekä talousprosessi että talouden ja jätemäärien raportointi yhdistyvät.

IT-osaamiseen panostettiin

Digitalisaatioon ja jäteyhtiön toiminnan muuttumiseen liittyy merkittäviä, koko henkilöstöä koskevia muutoksia myös työtapoihin liittyen, mikä asettaa henkilöstön uusien haasteiden eteen. Toimintavuoden tavoitteena oli parantaa koko henkilöstön IT-taitoja sekä parantaa tietotekniikan lähituen kattavuutta. Henkilöstölle tarjottiin koulutusta mm. uusiin, käyttöönotettuihin järjestelmiin liittyen. It-asiantuntijan palkkaamisella parannettiin huomattavasti lähituen kattavuutta ja sisäisen palvelun laatua.