JATTEIDEN NOUTO

Jätteiden nouto

Tulosta sivu

Hyötyjätteitä suoraan kiinteistöiltä

Rosk'n Roll hoitaa toimialueensa asukkaiden, kesäasukkaiden ja julkisten toimijoiden jätehuollon. Sekajätteen kuljetus kotoa käsittelyyn on kunnallista palvelua. Rosk'n Rollin tehtävänä on kilpailuttaa kunnan vastuulla olevien jätteiden kuljetukset lain vaatimusten mukaisesti. Lisäksi Rosk'n Roll vastaa jäteautojen reiteistä, laskutuksesta ja asiakaspalvelusta.

Asuinkiinteistöjen jätteiden keräykseen kuuluu 54 600 kiinteistöä (sis. vapaa-ajan asunnot). Sekajäteastian tyhjennyshinnan painotettu keskiarvo Rosk'n Rollin toiminta-alueella on 5,12 €/tyhjennys (alv 0 %).

asuinkiinteistöjen kuuluminen jätehuoltoon: eri liittymistapojen suhteelliset osuudet*

* Sis. Vakituiset sekä vapaa-ajan kiinteistöt

Asukkaita jätehuollon piirissä

Hyötyjätteiden keräys aloitettiin

Vuonna 2017 kiinteistökohtaisen hyötyjätteen keräystä laajennettiin siten, että aloitettiin hyötyjätteiden kerääminen määräysten mukaisesti suoraan kiinteistöiltä.

Keräyksen järjestäminen tehtiin yhteistyössä isännöitsijöiden ja alueella aikaisemmin toimineiden kuljetusliikkeiden hyvällä yhteistyöllä. Isännöitsijöiden rooli muutoksessa ja sen onnistumisessa oli tärkeä. Vuoden lopulla kartongin keräyksen piirissä oli noin 750 kiinteistöjä ja lasin ja metallin keräyksessä noin 150 kiinteistöä. Työ jatkuu vuonna 2018.

 

Hyötyjätteen erilliskeräyksessä olevat asiakkaat (kpl)*

Biojätekeräys 1 820
Kartongin keräys 753
Metallin keräys 153
Lasipakkausten keräys 151

 

*Sis. kaikki kunnalliseen palveluun liittyneet asiakkaat, kuten asunto-osakeyhtiöt ja koulut

Monilokeropalvelu tuli Länsi-Uudellemaalle

Monilokerokeräys, jossa nelilokeroastiaan kerätään sekajätteen lisäksi kartonki, pakkauslasi ja metalli, tuli v. 2017 osaksi Rosk’n Roll Oy Ab:n kiinteistökohtaista jätteenkeräyksen palveluvalikoimaa. Monilokeropalvelussa hyötyjätteitä saadaan kerätyksi yli kaksinkertainen määrä verrattuna niihin kiinteistöihin, joiden hyötyjätteitä saadaan ekopisteille vietynä.

Palvelua tarjotaan alussa Vihdin ja Lohjan määrätyillä alueilla. Palvelun piirissä oli vuoden 2017 lopussa noin 100 asiakasta Vihdin ja Lohjan alueella.

Rosk n Roll 4

Parempaa tiedonkulkua, laadukkaampaa palvelua

Kuljetusten laatua seurataan aktiivisesti. Mikäli kuljetusurakoitsija suorittaa työt virheittä, maksetaan työstä kannustavana bonuksena 10 %. Virheet puolestaan vähentävät urakoitsijalle maksettavaa urakkakorvausta.

Tavoitteena on, että kuljetuksissa on vain alle 1 virhe/1000 tyhjennystä/vuosi/kunta. Vuonna 2017 tavoite saavutettiin. Osassa alueista urakoitsijalla on kuitenkin ollut vaikeuksia suorittaa kaikkia tyhjennyksiä suunniteltuna reittipäivänä, mikä on vaikuttanut työn laatuun ja lisännyt tyhjennysvirheitä.

Jätteenkuljetuksissa otettiin 2017 käyttöön liittymä, jolla luodaan läpinäkyvä työketju jäteyhtiön ja jätekuljetusurakoitsijan välille. Liittymän avulla urakoitsija käsittelee palvelupyyntöjä, asiakasreklamaatioita ja tuotantopoikkeamia reaaliaikaisesti. Jätteenkuljetusten toimintavarmuuden ja reagointinopeuden tehostuminen näkyy asiakkaalle entistä laadukkaampana palveluna.