IUJ katsaus TJ

Vakaata ja vastuullista kehittämistä

Tulosta sivu

Yhteiskunnan peruspalveluilta odotetaan vastuullisuutta ja vakautta. Suuret ja äkilliset muutokset totutuissa palvelumuodoissa tai käytetyissä järjestelmissä aiheuttavat helposti muutosvastarintaa ja saattavat jopa sen vuoksi epäonnistua. Tämän vuoksi jätehuoltosektorilla pyritään ennakoimaan tulevia muutoksia ja varautumaan niihin hyvissä ajoin etukäteen. Myös toiminnan kehittämisessä edetään maltillisin askelin ja pitkin matkaa varmistaen, että suunta on edelleen oikea.

Toimintavuoden 2017 aikana otettiin lukuisia askeleita palveluiden ja toiminnan kehittämisessä. Asuinkiinteistöjen jätehuoltopalveluiden kehittämishankkeena testattiin monilokerotekniikkaan perustuvaa 10 jätelajin keräystä noin 200 omakotitalon tutkimusryhmältä. Ympäristöministeriön tukeman tutkimusprojektin keräyskokeilu kestää 12 kk päättyen toukokuussa 2018. Väliaikatulokset ovat olleet materiaalikierrätyksen lisäämisen kannalta lupaavia ja testatusta palvelumallista tullaan muokkaamaan asiakastarpeiden mukaan räätälöitävä uuden sukupolven monilokeropalvelu.

Toimialueemme yritysten jätehuoltopalvelujen kehittämiseksi Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy ja Rosk'n Roll Oy Ab perustivat yhdessä Kuusakoski Oy:n kanssa uuden paikallisen kierrätys- ja jätehuoltopalveluyrityksen Revanssi Oy:n. Uuden yhtiön myötä halusimme varmistaa ja kehittää asiantuntevien ja laadukkaiden palvelujen saatavuutta toimialueemme yrityksille. Yksi syy yhtiön perustamiseen olivat jäte- ja hankintalain muutokset, jotka jatkossa rajoittavat kuntien jäteyhtiöiden mahdollisuuksia tarjota yrityksille palveluja entisessä laajuudessaan.

Toimintamme vastuullisuus näkyy monilla eri osa-alueilla. Sosiaalisesti vastuullisena toimijana Itä-Uudenmaan Jätehuolto ja Rosk'n Roll tarjosivat vuoden 2017 aikana kesätyön, työharjoittelupaikan tai työkokeilupaikan yhteensä yli kahdellekymmenelle henkilölle. Ympäristövastuullisena toimijana toteutimme mm. biokaasulaitosinvestoinnin Porvoon Domargårdin kaatopaikkakaasun jalostamiseksi kaukolämmöksi. Laitos tuottaa noin 500 omakotitalon lämmitystarvetta vastaavan energiamäärän Porvoon Energian kaukolämpöverkkoon. Nämä ja useat muut vastuulliset tekomme ovat rakentaneet Rosk'n Roll -jätehuoltopalveluille asiakaskyselyissämme todennetun erinomaisen maineen, joka on meidän palveluntarjoajana hyvin korkeasti arvostamaa aineetonta pääomaa.

Toimintavuoden taloudellinen tulos oli erinomainen. Liikevaihto vuonna 2017 oli 11,6 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos verojen jälkeen 960 418 euroa. Hyvä taloudellinen tulos ei ole kuitenkaan edellyttänyt asiakashintojen nostoa, pikemminkin päin vastoin. Vuoden 2017 alussa alensimme tarjoamiemme vuokrajäteastioiden kuukausivuokraa lähes 50 %. Kiinteistöillä yleisimpien jäteastioiden tyhjennyshintamme ovat pysyneet ennallaan – suunnilleen valtakunnan keskitasolla – jo yli viiden vuoden ajan. Yhtiön voitollista tulosta ja aiempina vuosina kertynyttä pääomaa tullaan käyttämään pitkäjänteisen suunnitelman mukaisesti Kilpilahden jätekeskusalueen ensimmäisen käyttöönottovaiheen rakentamiseen vuonna 2018. Kilpilahden alueemme käyttöönoton myötä yhtiöllämme on hyvät puitteet olla edelläkävijöiden joukossa luomassa materiaalijalostuksen ja -hyödyntämisen innovaatioita kiertotalouden tarpeisiin. 

Vuoden 2017 aikana jatkettiin Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n ja Rosk'n Roll Oy Ab:n fuusioitumisen valmistelua. Toimintavuoden jälkeen saatiin 27.3.2018 lopullinen ratkaisu asialle Korkeimmasta oikeudesta, ja jo yli viisi vuotta odotettu fuusio voidaan lopultakin viedä päätökseen. Uuden yhtiön on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2019 alusta, jolloin pitkäjänteinen, vakaa ja vastuullinen jätehuollon kehittämien jatkuu entistä leveämmillä hartioilla.

Kiitän yhtiömme asiakkaita, yhteistyökumppaneita, omistajia ja henkilökuntaa hyvästä yhteistyöstä vuonna 2017.

Vesa Heikkonen
toimitusjohtaja