JATTEIDEN NOUTO

Jätteiden nouto

Tulosta sivu

Tavoitteena enemmän hyötyjätteitä suoraan kiinteistöiltä

Itä-Uudenmaan Jätehuolto hoitaa toimialueensa asukkaiden, kesäasukkaiden ja julkisten toimijoiden jätehuollon. Sekajätteen kuljetus kotoa käsittelyyn on kunnallista palvelua. Itä-Uudenmaan Jätehuollon tehtävänä on kilpailuttaa kunnan vastuulla olevien jätteiden kuljetukset lain vaatimusten mukaisesti. Lisäksi yhtiö vastaa jäteautojen reiteistä, laskutuksesta ja asiakaspalvelusta.

Asuinkiinteistöjen jätteiden keräykseen kuuluu 35150 kiinteistöä (sis. vapaa-ajan asunnot). Sekajäteastian tyhjennyshinnan painotettu keskiarvo Itä-Uudenmaan Jätehuollon toimialueella on 5,04 €/tyhjennys (alv 0 %).

 

asuinkiinteistöjen kuuluminen jätehuoltoon: eri liittymistapojen suhteelliset osuudet*

* Sis. Vakituiset sekä vapaa-ajan kiinteistöt

ASUKKAITA JÄTEHUOLLON PIIRISSÄ

Hyötyjätteen kiinteistökohtaista keräystä laajennettiin

Vuonna 2017 kiinteistökohtaisen hyötyjätteen keräystä laajennettiin entisestään niiden kiinteistöjen keskuudessa, jotka ovat määräysten mukaisesti velvoitettuja lajittelemaan hyötyjätteensä.Keräyksen järjestäminen tehtiin hyvällä yhteistyöllä isännöitsijöiden kanssa. Työ jatkuu vuonna 2018.

Hyötyjätteen erilliskeräyksessä olevat asiakkaat (kpl) vuoden 2017 lopussa*

Biojätekeräys 1178
Kartongin keräys 730
Metallin keräys 93

Lasipakkausten keräys

92

 *Sis. kaikki kunnalliseen palveluun liittyneet asiakkaat kuten asunto-osakeyhtiöt ja koulut

 

Monilokerokeräyksessä nelilokeroastiaan kerätään sekajätteen lisäksi kartonki, pakkauslasi ja metalli. Lisäksi asiakkaalla on mahdollisuus erilliseen paperinkeräysastiaan.

Monilokeropalvelun tutkimus- ja kehityshanke

Vuonna 2017 käynnistettiin hanke, jossa tutkitaan kotitalousjätteiden kierrätysasteen nostamista monilokeropalvelulla. Ympäristöministeriön tukeman hankkeen tavoite on lisätä kotitalousjätteen kierrätysastetta ja kehittää toimivampaa monilokerojätekeräystä.

Tutkimushankkeessa nelilokeroastioita tuodaan kotipihalle kaksi. Kerättäviä jätelajeja ovat biojäte, pakkauskartonki, paperi ja poistotekstiili kahden viikon välein sekä sekajäte, metalli, lasipakkaukset ja muovipakkaukset neljän viikon välein. Lisäksi lisälokerikkoon kerätään pienikokoisia sähkölaitteita sekä pienakkuja ja paristoja.

Hankkeesta saatavien tuloksia käytetään uuden, tulevaisuuden monilokeropalelun kehittämisessä.

Parempaa tiedonkulkua, laadukkaampaa palvelua

Kuljetusten laatua seurataan aktiivisesti. Mikäli kuljetusurakoitsija suorittaa työt virheittä, maksetaan työstä kannustavana bonuksena 3%. Virheet puolestaan vähentävät urakoitsijalle maksettavaa urakkakorvausta.

Tavoitteena on, että Roskn’ Roll -jätehuoltopalvelujen kuljetuksissa on vain alle 1 virhe/1000 tyhjennystä/vuosi/kunta. Vuonna 2017 tavoite saavutettiin. Osassa alueista urakoitsijalla on kuitenkin ollut vaikeuksia suorittaa kaikkia tyhjennyksiä suunniteltuna reittipäivänä, mikä on vaikuttanut työn laatuun ja lisännyt tyhjennysvirheitä.

Jätteenkuljetuksissa otettiin 2017 käyttöön liittymä, jolla luodaan läpinäkyvä työketju jäteyhtiön ja jätekuljetusurakoitsijan välille. Liittymän avulla urakoitsija käsittelee palvelupyyntöjä, asiakasreklamaatioita ja tuotantopoikkeamia reaaliaikaisesti. Jätteenkuljetusten toimintavarmuuden ja reagointinopeuden tehostuminen näkyy asiakkaalle entistä laadukkaampana palveluna.

Rosk n Roll 103

Asiakastyytyväisyyttä on seurattu yhtiön internet-sivujen kautta vuoden 2017 alusta lähtien, sitä ennen kirjekyselyillä. Asteikolla 1–6 jäteastian tyhjennys sai Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelun alueen asiakkailta arvosanan 5,15.