Askolan messut RAll ja SLin 2018

Sidosryhmäviestintä

Tulosta sivu

Rosk'n Rollin keskeiset sidosryhmät ovat länsiuusmaalaiset asukkaat, yrityksen henkilökunta, yhteistyökumppanit, päättäjät sekä media. Asukkaiden, kesäasukkaiden, koululaisten, opettajien, yhdistysten sekä isännöitsijöiden tiedonsaanti katetaan yhtiön verkkosivujen, asiakaspalvelun, uutiskirjeiden, tiedotteiden, Roskis-asiakaslehden ja seinäkalenterin, jäteneuvontatilaisuuksien, vierailujen sekä oppaiden avulla. Kaikki julkaisut toimitetaan suomeksi ja ruotsiksi.

Lehti ja kalenteri joka kotiin

Roskis-asiakaslehti jaettiin alueen jokaiseen talouteen huhtikuussa ja seinäkalenteri joulukuussa. Asiakaslehti postitettiin lisäksi kaikille niille, joilla on vapaa-ajan asunto Länsi-Uudellamaalla.

Vuoden 2017 aikana Rosk'n Roll -jätehuoltopalvelujen sisäistä tiedonkulkua selvitettiin ja selvityksen perusteella tarkennettiin ja uudistettiin käytäntöjä sekä järjestettiin koulutuksia. Rosk'n Rollilla ja Itä-Uudenmaan Jätehuollolla on käytössään yhteinen intranet, joka on yhtiöiden sisäisen viestinnän tärkein kanavana. Säännölliset henkilöstökokoukset ja -tapahtumat ovat myös merkittävässä roolissa esimies- ja henkilöstöviestinnässä.

Yhteydenpito yhteistyökumppaneihin, kuten urakoitsijoihin ja muihin jätelaitoksiin, hoidettiin neuvotteluissa, vierailuilla sekä koulutustilaisuuksissa. Kuntapäättäjät, omistajat, viranomaiset sekä Länsi-Uudenmaan jätelautakunta saivat Rosk'n Rollin toiminnasta tietoa erilaisista raporteista, tapaamisissa, sähköisistä tiedotteista, vuosikertomuksesta sekä verkkosivuilta.

Viranomaisyhteistyö

Rosk'n Roll Oy Ab järjesti huhtikuussa Munkkaan jätekuljetusten valvontapäivän. Valvontapäivä järjestettiin viranomaisten aloitteesta. Mukana ovat Lohjan ja Siuntion ympäristönsuojelu sekä Länsi-Uudenmaan poliisilaitos. Valvontapäivän tavoitteena oli tiedon jakaminen sekä jätekuljetusten turvallisuuden tarkastaminen. Huomiota kiinnitettiin sekä kuljettajan että kuljetuskaluston kuntoon, kuorman sidontaan sekä kuorman mukana kulkeviin asiakirjoihin. Alueella vieraileville kerrottiin alueen ajojärjestelyistä ja vastaanottokäytännöistä.

Monet jätteiden kuljetuksiin liittyvät hankkeet, kuten monilokeropalvelun laajeneminen Länsi-Uudellemaalle sekä hyötyjätekeräyksen laajeneminen taloyhtiökiinteistöille vaati niin ikään onnistuakseen tehostettua tiedotusta ja neuvontaa.

Niin ikään jäteasemien uudet aukioloajat ja muuttuneet vastaanottokäytännöt saivat tuekseen merkittävät tiedotus- ja neuvontatoimet. Loppuvuodesta aloitettiin myös jäteasema-asiakkaan palvelupolun kehitystyö, jonka tuloksista päästään nauttimaan myöhemmin.

Viestintä 2017

  • Mediatiedotteet 28 kpl
  • Roskis-asiakaslehti, levikki 85 500
  • Paikallislehdissä julkaistiin vuoden aikana 267 artikkelia ja mielipidekirjoitusta, joissa aiheena tai tietolähteenä oli Rosk'n Roll. Yhtiöiden asiantuntijoita haastateltiin myös radio-ohjelmiin ja -uutisiin.