banneri vaakavastaanotto vuosik 3

Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi

Tulosta sivu

Henkilöstö

Vuoden aikana rekrytoitiin yhteensä kolme (IUJ 1 ja RR 2) henkilöä toistaiseksi voimassa oleviin tehtäviin. Pidempiin määräaikaisiin tehtäviin sekä kutsuttaessa töihin tulevia työntekijöitä rekrytoitiin yhteensä 10 (IUJ 7 ja RR 3) henkilöä. Vuoden aikana päättyi kahden (IUJ) toistaiseksi ja kolmen (IUJ 2 ja RR 1) määräaikaiseksi palkatun työntekijän työsuhde.

Kesätyöpaikkoja oli toimintavuonna tarjolla yhteensä 21, ja tekijät valittiin 651 kesätyönhakijan joukosta.

Yhtiöt pyrkivät hyödyntämään kolmannen sektorin työvoimatarjontaa ja tarjoamaan kesätyöpaikkoja sekä harjoittelupaikkoja opiskelijoille aina, kun se on mahdollista.

Koulutuspäiviä henkilöstöllä oli yhteensä 64.

Toimintavuonna laadittiin yhtiöiden yhteinen henkilöstöpolitiikka. Henkilöstöpolitiikka ohjaa strategian mukaiseen toimintaan henkilöstön osalta. Politiikasta löytyy strategiaa käytännönläheisempiä linjauksia strategisiin arvoihin kuten siihen, miten työnantaja osoittaa arvostustaan henkilöstölle tai miten työnantajan on reilu.

Henkilöstön työhyvinvointi

Henkilöstön työterveyden ja turvallisuuden edistämistä tehtiin yhteistyössä työsuojelutoimikunnan, työterveyshuollon ja henkilöstön kanssa. Toimintavuoden työsuojeluohjelmaan kuului muun muassa riskianalyysejä, turvallisuuden tarkastuskierroksia sekä tietoiskuja hyvinvointi- ja turvallisuusasioita.

Tietoiskujen aiheina olivat muun muassa työturvallisuus ulkotyössä, työssä motivoituminen, liikenneturvallisuus, flunssakauden vinkit ja muutoksen kohtaaminen.

Henkilöstön työkykyä edistettiin myös tukemalla taloudellisesti liikunta- ja kulttuuriharrastuksia sekä järjestämällä yhtiöiden yhteisiä henkilöstötapahtumia. Toimintavuonna järjestettiin koko henkilöstön yhteinen liikuntapäivä, perhepäivä sekä virkistys- ja opintomatka Lappeenrannan alueelle.  

Henkilöstön työtyytyväisyyttä selvitettiin kahdella kyselyllä. Syksyllä tehtiin vuosittain toteutettava työtyytyväisyyskysely ja vuoden vaihteen jälkeen ensimmäistä kertaa uusi yhteistyökysely. Yhteistyökyselyssä arvioidaan työtovereiden yhteistyökykyä yksilöinä. Kyselyn tulosten perusteella työyhteisömme jäsenet ovat ystävällisiä, yhteistyökykyisiä ja ratkaisuhakuisia. Kehittämistä nähtiin työtovereiden palautteen huomioimisessa sekä asioiden tuomisessa ajoissa yhteiseen käsittelyyn.

Henkilöstön työtyytyväisyyskysely toteutetaan vuosittain. Toimintavuonna työtyytyväisyyden yleisarvosana oli hyvällä tasolla: 4,6 (asteikko 1–6, jossa 1 on heikoin ja 6 parhain). Yhtiöön työpaikkana erittäin tyytyväisten määrä kasvoi edellisvuodesta kahdeksalla prosentilla. Nyt melko tai erittäin tyytyväisiä yhtiöön työpaikkana on 98 % henkilöstöstä.

 

  2013 2014 2015 2016 2017
Kaikki henkilöstötyövuodet (htv) 26,4 23,3 27,3 31,4 35,7
Työsuhteen keskimääräinen pituus 6,9 7,62 7,2 6,5 6,5
Henkilöstön koulutuksen kulut (€/htv) 1088 1518 1956 1452 818