9013

Asiakaspalvelu ja neuvonta

Tulosta sivu

Jätehuollon palveluneuvontaa tarjotaan monien eri kanavien kautta. Perinteisten neuvontakanavien eli puhelimen, sähköpostin ja asiakaskohtaamisten rinnalle ovat tulleet sähköinen asiointipalvelu internetissä (v. 2016) sekä toimintavuonna 2017 aloitettu chat-palvelu verkossa.

Sähköiset palvelut – sähköinen raportointi ja asiointi – otettiin käyttöön v. 2016. Sähköistä asiointia markkinoitiin toimintavuonna 2017 lähinnä omakoti- ja vapaa-ajan asukkaille. Siellä asiakas voi mm. tarkastaa ja muuttaa asiakastietojaan, muuttaa jäteastian tyhjennysväliä, tehdä muutoksia jätehuoltopalveluunsa jne. Ensisijaisesti isännöitsijöille ja yrittäjille markkinoitu sähköinen raportointi puolestaan kokoaa yhteen usean eri kohteen jätehuollon tiedot ja tarjoaa mm. grafiikkaa tietojen tarkasteluun.

Vuonna 2017 otimme käyttöön chat-palvelun jäteneuvonnan kanavavalikoimaa täydentämään. Chat laajentaa palveluaikojamme, ja se on osalle asiakkaistamme luontainen palvelukanava. Chat-palvelussa asiakas saa vastauksen yleisimpiin jätehuoltopalveluja tai lajittelua koskeviin kysymyksiin. Palvelun tuottaa meille Smilee Oy.

Sähköiset palvelut antavat asiakkaille mahdollisuuden hoitaa asiointia normaalien palveluaikojen ulkopuolella, mutta eivät poista muiden palvelukanavien tarvetta. Rosk'n Roll -jätehuoltopalvelussa tehdään asiakaspalvelutyötä organisaation kaikissa yksiköissä ja asiakkaiden henkilökohtainen kohtaaminen eri palvelupisteissämme on meille yhä tärkeää. Asiakaspalveluun eri tasoilla panostetaan mm. henkilöstöä kouluttamalla.

Jäteneuvojien verkosto koulutettiin

Rosk'n Roll -jätehuoltopalvelun ympäristökouluttajat tapaavat vuosittain satoja asukasryhmiä yhtiöiden toimialueella. Työn vaikuttavuuden lisäämiseksi aloitettiin aiheesta kiinnostuneiden vapaaehtoisten kouluttaminen jäteneuvojiksi. Freelancer-neuvojien koulutustilaisuuksia järjestettiin vuoden aikana neljä ja ensimmäiset neuvojat aloittivat jo työnsä tilaisuuksissa ja tapahtumissa.

Tiedotus- ja neuvontaosastolla kesätyöntekijöiden lisäksi vieraili vuoden aikana kaksi aikuisopiskelijaa työharjoittelussa sekä yksi oppisopimusaikuisopiskelija.

Ympäristökouluttajat valmistelivat koko vuoden alakoululaisten ympäristökasvatukseen tarkoitettua opetusmateriaalia. Otto ja Ronja kierrättävät -kansio valmistui loppuvuodesta opettajien käyttöön. Kansio toteutettiin suomeksi sekä ruotsiksi ja sitä tarjotaan kaikille Itä- ja Länsi-Uudenmaan alakouluille.

Jätepoliisit jalkautuivat kesällä

Jätehuollon asiakasmäärä ja siten myös jäteneuvonnan tarve Itä- ja Länsi-Uudellamaalla kasvaa kesälomakaudella. Rosk'n Roll -jätehuoltopalvelut jalkautti kesäksi jätepoliisit neuvontatehtäviin jäteasemille sekä sekajäte- ja ekopisteille. Jätepoliisi neuvoi asiakkaita lajittelussa sekä jätehuoltopalvelujen pariin löytämisessä.

JP 7

Länsi-Uudellamaalla Rosk'n Rollin jätepoliisilla oli jo kahdeksas kesä. Itä-Uudellamaalla Jätepoliisi liikkui toista kesää.

Asiakaskontakteja 2017

  • Asiakaspuheluja 28 877 kpl
  • Yhteydenotot sähköisen asioinnin kautta 1603 kpl
  • Yhteydenotot asiakaspalvelun sähköpostiin 8960 kpl
  • Chat-palvelun asiakaskontaktien määrä 612
  • Neuvontatilaisuuksia järjestettiin Itä- ja Länsi-Uudellamaalla 235 ryhmälle, niissä tavoitettiin yli 8 000 asiakasta.
  • Lisäksi osallistuttiin toimialueen paikallisiin tapahtumiin, mm. Loviisan Wanhat Talot, Pellingin iltatorille ja Gumbostrandin kesätorille.