7561

Ympäristövastuu

Toiminnassamme varmistamme, että ympäristöhaitat ovat hyvin hallinnassa ja kehitystyö toteutuu niin, että ympäristön kokonaiskuormitus laskee.

Ylläpidämme jatkuvasti kehityshankkeita ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Kehitämme jätteiden syntypaikkalajittelua ja jätehuoltopalveluita. Edistämme materiaali- ja ravinnekierrätystä yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa. Motivoimme asiakkaamme toimimaan kulutustottumuksissaan ja jätehuollossaan ympäristöystävällisesti. Vähennämme järjestelmällisesti toimintamme kasvihuonekaasuja ja muita ympäristöhaittoja.

Katso tästä, miten eri materiaalit hyödynnetään

Katso tästä, miten neuvomme ja motivoimme asiakasta 

Jätteen käsittelyn merkittävimmät ympäristövaikutukset ovat jätevedet ja kaatopaikkakaasu.

Jätevedet

Kaatopaikkakaasu