Rahoituslaskelma

Tulosta sivu
 20172016
Liiketoiminnan rahavirta    
Liikevoitto 1 142 410,75 936 790,29
     
Oikaisut liikevoittoon:    
Suunnitelman mukaiset poistot 1 055 503,43 988 833,13
Tuotot, joihin ei liity maksua (ennakot) -596,34 239 830,77
Kulut, joihin ei liity maksua (pakolliset varaukset) -103 235,97 345 021,03
Oikaisut yhteensä 951 671,12 1 573 684,93
     
Käyttöpääoman muutos    
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) -413 837,10 -194 597,43
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys(+)/vähennys(-) 196 603,55 576 028,94
Käyttöpääoman muutos -217 233,55 381 431,51
     
Rahoitustuotot ja -kulut 54 806,53 30 100,15
Maksetut välittömät verot -223 064,64 -386 055,84
     
Liiketoiminnan rahavirta 1 708 590,21 2 535 951,04
     
Investointien rahavirta    
Investoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin -1 420 265,66 -1 097 351,37
Investoinnit muihin sijoituksiin -4 900,00 0,00
Myönnetyt lainat -122 500,00 0,00
Investointien rahavirta -1 547 665,66 -1 097 351,37
     
Rahoituksen rahavirta    
Lainojen takaisinmaksu 0,00 -720 000,00
Rahoituksen rahavirta 0,00 -720 000,00
     
Rahavirtojen muutos 160 924,55 718 599,67
Rahavarat tilikauden alussa 3 901 663,47 3 183 063,80
Rahavarat tilikauden lopussa 4 062 588,02 3 901 663,47
Rahavarojen muutos 160 924,55 718 599,67