8365

Jätteen vastaanotto

Tulosta sivu

Itä-Uudenmaan Jätehuolto ylläpitää alueiden jätteenkeräyspaikkoja kuten jäteasemia, haja-asutusalueiden sekajätepisteitä sekä hyötyjätteille tarkoitettuja ekopisteitä. Lisäksi yhtiö ylläpitää vaarallisten jätteiden vastaanottopaikkoja sekä järjestää jätteiden kiertäviä keräyksiä kahdesti vuodessa. Lääkejätteiden vastaanotossa yhteistyötä tehdään apteekkien kanssa.

Jäteasemien peruspalvelut ja hinnoittelu uudistettiin

Jäteasemat ja -keskus ovat miehitettyjä jätteen vastaanottopaikkoja.

Jaeteasemat itae rajattuItä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:llä on kuusi jäteasemaa, joissa palvellaan niiden aukioloaikoina asukkaita ja yrityksiä.


Toimintavuoden alusta jäteasemien palvelupaketteja uudistettiin. Vuoden 2017 alusta lähtien jokaiselta Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelun jäteasemalta on saanut samat peruspalvelut. Kun jätteet on lajiteltu oikein, suurin osa niistä vastaanotetaan kotitalouksilta maksutta. Suuremmilla jäteasemilla on tämän perusvalikoiman lisäksi muidenkin jätteiden vastaanottoa.

Toimintavuoden alussa otettiin myös käyttöön uudenlainen hinnoittelutapa. Jätteentuojat jaetaan pientuojiin (henkilö- ja pakettiautot) ja suurtuojiin (kuorma-autot). Kaikki pientuojien maksulliset jätteet hinnoitellaan tilavuuden mukaan lukuun ottamatta kappalehintaisia renkaita ja kantoja sekä yli 50 kg:n eriä vaarallisia jätteitä. Kuten aiemminkin, suurkuormien vastaanotto on keskitetty suuremmille jäteasemille, joissa vaakapalvelut ovat käytössä.

Jäteasemien opastukseen, neuvontaan ja asiakaspalvelukoulutukseen panostettiin. Palvelu siirretiin lähelle asiakasta: Henkilökohtaisesti palveleva henkilökunta neuvoo asiakasta lajittelussa ja arvioi jätteen tilavuuden.

Vuoden 2017 aikana valmisteltiin käteisestä luopumista sekä mobiilivastaanottojärjestelmää. Uutta huolto- ja kunnossapitojärjestelmää alettiin testaamaan pilottina toimintavuoden 2017 lopussa jätteiden vastaanotossa Munkkaan jäteasemalla. Ohjelmaan kirjataan kuormakohtaiset maksutapahtumat.

Vuoden 2017 alusta otettiin käyttöön puujätteen lajittelu käsittelemättömään, käsiteltyyn ja kyllästettyyn puuhun. Näin lajiteltu puujäte saadaan paremmin hyödynnettyä energialaitoksissa, joilla on erilaiset laatuvaatimukset.

Domargårdin jätekeskusalueen vastaanottotoiminnot järjestettiin uudelleen vuoden 2017 alusta. Domargårdin jätekeskuksessa liikennejärjestelyt muuttuivat. Pientuojaliikenne ohjataan vaa’an ohi suoraan pientuoja-alueelle siten, että pientuojaliikenteen ja ammattiliikenteen yhteinen toiminta-alue pienentyi.

Rakennusjätteiden ja metallin suurkuormien vastaanotto siirtyi Domargårdin jätekeskuksessa Revanssi Oy:lle 3.7.2017 alkaen.

Sekajäte- ja ekopisteillä testattiin uutta kameravalvontaa

Ekopisteillä kerätään paperia, pakkauslasia ja metallia. Useilla pisteillä kerätään myös kartonkia ja vaatteita. Alueen ekopisteverkosto koki muutoksen pakkausjätteen tuottajavastuun tultua voimaan. 1.1. 2016 alkaen keskeisimmät alueen ekopisteistä siirtyivät Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy:n vastuulle.

ekopisteellae MarinaTuija itae3

Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n 59 ekopistettä täydentää Ringin ylläpitämää 40 ekopisteen verkostoa. Vuonna 2017 Itä-Uudellamaalla oli noin 20 sekajätepistettä.

Haja-asutusalueiden sekajätepisteiden haasteena on väärinkäyttö: niitä käytetään maksamatta palvelusta ja tuomalla niille kuulumatonta jätettä, kuten remonttikuormia, sähkölaitteita ja vaarallisia jätteitä. Tämä aiheuttaa merkittäviä ylimääräisiä siivous- ja kuljetuskustannuksia vuosittain. Pisteiden väärinkäyttöä on pyritty vähentämään mm. kameravalvonnalla. Vuonna 2017 lisättiin uusia kameroita ja testattiin uusia liikuteltavia kameroita ja niistä saatujen kokemusten perusteella valvontaa tullaan lisäämään vuonna 2018. 

Nettisivuillamme toteutetussa asiakastyytyväisyyskyselyssä Rosk’n Roll -jätehuoltopalvelujen eko- ja sekajätepisteiden arvosana oli 4,57 asteikolla 1–6.

Otto ja Romulus keräsivät vaarallista jätettä ja metalliromua

Otto-keräysautot kiertävät keväällä kaikissa kunnissa. Keräysautoihin voi tuoda maksutta kodin vaaralliset jätteet ja metalliromut. Otto-keräyslautta kiertää kesällä saaristoa ja pysähtyy noin viidellätoista etukäteen ilmoitetulla laiturilla vastaanottamassa kotitalouksien vakinaisten sekä kesäasukkaiden jätteitä. Keräyslautalla vastaanotetaan maksutta kodin vaaralliset jätteet, sähkölaitteet sekä metalliromut. Muut jätteet otetaan kyytiin maksua vastaan.

Toimintavuonna kiertävillä keräyksillä vastaanotettiin 32 000 kg vaarallista jätettä ja 60 000 kg metalliromua.