8365

Mottagning av avfall

Skriv ut sidan

Östra Nylands Avfallsservice upprätthåller avfallsinsamlingspunkter i regionen, såsom avfallsstationer, blandavfallspunkter på glesbygden samt ekopunkter avsedda för återvinningsbart avfall. Dessutom driver bolaget mottagningsplatser för farligt avfall samt anordnar ambulerande avfallsinsamlingar två gånger om året. Mottagning av läkemedelsavfall görs i samarbete med apoteken.

Avfallsstationernas bastjänster och prissättning förnyades

Avfallsstationerna och avfallscentralen är bemannade mottagningsplatser för avfall.

Jaeteasemat itae rajattuÖstra Nylands Avfallsservice Ab har sex avfallsstationer som betjänar såväl hushåll som företag under öppettiderna.

Avfallsstationernas servicepaket förnyades från årets början. Sedan början av 2017 har Rosk'n Roll-avfallshanteringstjänstens samtliga avfallsstationer erbjudit samma bastjänster. När avfallet är korrekt sorterat tar vi emot det mesta av det avgiftsfritt från hushåll. Vid de större avfallsstationerna finns utöver det här basutbudet även mottagning av andra avfallsslag.

I början av verksamhetsåret infördes också en ny prissättning. De som kommer med avfall delas in i småleverantörer (person- och paketbilar) och storleverantörer (lastbilar). Alla småleverantörers avgiftsbelagda avfall prissätts efter volym, med undantag för styckeprissatta däck och stubbar samt partier med farligt avfall på över 50 kg. Precis som tidigare är mottagningen av stora partier koncentrerad till större avfallsstationer med vågtjänster.

Vi satsade på handledning, rådgivning och kundserviceutbildning på avfallsstationerna. Tjänsten flyttades närmare kunden: Personalen ger kunderna sorteringsråd och bedömer avfallsvolymen.

Under 2017 gjordes förberedelser för att avstå från kontanter och för ett mobilmottagningsssystem. Testningen av det nya service- och underhållssystemet inleddes med ett pilotprojekt i slutet av verksamhetsåret vid avfallsmottagningen på Munka avfallsstation. I programmet registreras betalningshändelserna lastvis.

I början av 2017 tog vi i bruk sortering av träavfall i obehandlat, behandlat och impregnerat trä. Träavfall som sorteras på det här sättet kan utnyttjas bättre i energiverk med olika kvalitetskrav.

Mottagningsverksamheten vid avfallscentralområdet i Domargård omorganiserades i början av 2017. Trafikarrangemangen vid avfallscentralen i Domargård ändrades. Småleverantörstrafiken styrs förbi vågen direkt till småleverantörsområdet så, att det gemensamma området för småleverantörstrafik och yrkestrafik minskade.

Mottagningen av stora laster med byggavfall och metall på avfallscentralen i Domargård övergick till Revanssi Oy med början 3.7.2017.

Test av ny kameraövervakning på blandavfalls- och ekopunkter

På ekopunkterna insamlas papper, glas och metall. Vid flera ekopunkter insamlas även kartong och kläder. Nätverket av ekopunkter i området genomgick en förändring då producentansvaret för förpackningsavfall trädde i kraft. Från 1.1. 2016 tog Finlands Förpackningsåtervinning Rinki Ab över ansvaret för de mest centrala ekopunkterna i området.

ekopisteellae MarinaTuija itae3

 

 
Östra Nylands Avfallsservice Ab:s 59 ekopunkter kompletterar Rinkis nätverk med 40 ekopunkter. År 2014 fanns det cirka 20 blandavfallspunkter i östra Nyland.

Missbruk är en utmaning för blandavfallspunkterna i glesbygden: vissa använder servicen utan att betala för den eller lämnar sådant avfall som inte tas emot vid avfallspunkten, såsom byggavfall, elapparater och farligt avfall. Detta medför varje år betydande extra städ- och transportkostnader. Vi försöker minska missbruket med hjälp av bl.a. kameraövervakning. Under 2017 ökade vi antalet nya kameror och testade nya slags mobila kameror. Utifrån erfarenheterna kommer vi att öka övervakningen under 2018. 

Betyget för Rosk'n Roll-avfallshanteringstjänstens eko- och blandavfallspunkter i en kundnöjdhetsenkät på vår webbplats var 4,57 på skalan 1–6.

Otto och Romulus samlade in farligt avfall och metallskrot

Otto-insamlingsbilarna åker omkring i alla kommuner på våren. Till insamlingen kan hushållen avgiftsfritt föra farligt avfall och metallskrot. Insamlingsfärjan Otto ambulerar i skärgården på sommaren och stannar vid cirka femton bryggor för att ta emot hushållens och sommargästernas avfall. Insamlingsfärjan tar avgiftsfritt emot farligt avfall, elapparater och metallskrot från hemmet. Övrigt avfall tas ombord mot en avgift.

Under verksamhetsåret mottog de ambulerande insamlingarna 32 000 kg farligt avfall och 60 000 kg metallskrot.