7560

Miljöansvar

Vi säkerställer inom vår verksamhet att miljöolägenheterna är under kontroll och att utvecklingsarbetet utförs så att den totala miljöbelastningen minskar.

Vi driver kontinuerligt utvecklingsprojekt för att minska miljökonsekvenserna. Vi utvecklar ursprungssortering av avfall och avfallshanteringstjänster. Vi främjar återvinning av material och näringsämnen i samarbete med andra aktörer i branschen. Vi motiverar våra kunder att handla miljövänligt i sina konsumtionsvanor och sin avfallshantering. Vi minskar systematiskt växthusgasutsläppen och andra miljöolägenheter i vår verksamhet.

Se hur olika material utnyttjas

Se hur vi vägleder och motiverar kunder

Uppföljning och minskning av avfallscentralernas miljökonsekvenser

De viktigaste miljökonsekvenserna vid avfallshantering är avloppsvatten och deponigas.

 

Avloppsvatten

Deponigas