7797

Ansvarfördelning inom avfalls­hanteringen

Skriv ut sidan

 

Rosk'n Roll-avfallshanteringstjänsten

Rosk'n Roll-avfallshanteringstjänsten produceras av Rosk'n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab. Företagen har fått i uppgift att sköta bl.a. större delen av kommunernas skyldigheter relaterade till avfallshantering i enlighet med bestämmelser och föreskrifter:

  • planering, utveckling och samordning av avfallshanteringen
  • ordnande av återvinning av avfallsmaterial
  • skötsel av hantering av farligt avfall
  • underhåll av regionala avstjälpningsplatser och avfallsbehandlingsanläggningar
  • separat insamling av bioavfall
  • byggande och underhåll av nätverket med avfallspunkter
  • upphandling av blandavfallstransporter
  • rådgivning och information

Uppgifterna sköts effektivt och med hänsyn till miljön, oavsett kommungränserna.

Avfallsbolaget, avfalls­hanterings­myndighet och övervaknings­myndighet gör informations­samarbete

En högklassig avfallshantering för alla kommuninvånare uppkommer som ett samarbete mellan avfallsbolaget samt avfallshanterings- och övervakningsmyndigheterna.

Den kommunala avfallshanteringen styrs av många lagar och bestämmelser. Avfallshanteringens ansvarsområden och skyldigheter fastställs i avfallslagen. De regionala avfallshanteringsbestämmelserna fastställer bl.a. invånarnas skyldigheter vid användningen av avfallshanteringssystemet.

Borgå regionala avfallsnämnd är Borgå stads, Askola, Borgnäs, Lovisa och Sibbo kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet.

Kommunens miljöskyddsmyndighet och ELY-centralen är övervakningsmyndighet i Östra Nylands Avfallsservice Ab:s region.

ResizedImageWzYwMCw4MzVd iuj jatehuollonvastuu SE2