Jory 04 2018

Organisation och ledning

Skriv ut sidan

Ledningsgruppen 2017

Rosk'n Roll-avfallshanteringstjänsten har en gemensam ledningsgrupp med chefer från både Östra Nylands Avfallsservice (grön) och Rosk'n Roll (orange).

 

  • FUSIONLEDARE

   Jukka Paavilainen

   • VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

    Vesa Heikkonen

   • TEKNISKA OCH BEHANDLINGSTJÄNST

    Tommi Itkonen

    driftchef

   • TRANSPORT OCH KUNDSERVICE

    Marko Printz

    servicechef

   • KVALITET OCH MILJÖ

    Katariina Lossi

    kvalitets- och miljöchef

   • INFORMATION OCH RÅDGIVNING

    Kaisa Halme

    informatör

   • EKONOMI OCH FÖRVALTNING

    Suvi Siren

    ekonomichef

Verksamhetssystem

I enlighet med miljö-, kvalitets- och säkerhetssystemet har vi förbundit oss till kontinuerlig förbättring av verksamheten. I vår verksamhet är det viktigt att miljökonsekvenserna minskas, kunderna är nöjda, verksamheten är kostnadseffektiv och arbetsmiljön är säker. Vi beaktar dessa frågor i all verksamhet och utvecklar dem målorienterat.

Under verksamhetsåret lade vi sista handen vid systemet med tanke på certifieringen. Vi beskrev verksamhetsprocesserna för alla centrala verksamhetskedjor och såg över instruktionerna. Processbeskrivningen var ett omfattande arbete som nästan hela personalen deltog i.

Certifieringen av verksamhetssystemet genomförs 2018–2019 så att kvalitets- och miljöcertifieringen utvidgas till att omfatta bolagets alla verksamhetsställen i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001 och säkerhetsaspekterna i enlighet med nya ISO 45001.