8590test3

Deponigas

Skriv ut sidan

Deponigas uppstår av organiskt avfall som bryts ner i deponin. Deponigas inverkar på den globala uppvärmningen och kan lokalt orsaka luktolägenheter. Deponigas samlas in från deponin och målet är att utnyttja gasen för värme och el. Om återvinning inte är möjlig, bränns gasen i en fackelbrännare och omvandlas till en mera miljövänlig form.

Mängden insamlad gas och dess sammansättning följs upp med mätare som fungerar kontinuerligt på avfallscentralen i Munka. År 2017 var gaspumpverket i bruk under 99 procent av årets timmar. Energin i den insamlade gasen utnyttjades i värmepannan för värmeproduktion och i gasmotorn för elproduktion. 

GASINSAMLING OCH NYTTOANVÄNDNING, MUNKKA AVFALLSCENTRAL 2013 2014 2015 2016 2017
Mängden samlad deponigas (milj. Nm3) 0,69 0,96 0,89 0.52 0,563
Metanutsläpp (ton), beräknat med FOD-modellen 1833 1653 1520 1452 1227
Uppsamling av deponigas (%) 20 25 25 20 21
Antal uppsamlingsbrunnar för gas (st) 10 11 12 16 16
Metanhalt i deponigas (%) 52 53 53 54 48