Askolan messut RAll ja SLin 2019

Kommunikation med intressentgrupper

Skriv ut sidan

Östra Nylands Avfallsservice Ab:s centrala intressentgrupper är invånarna i östra Nyland, företagets personal, samarbetspartner, beslutsfattare och media. Invånare, sommargäster, skolelever, lärare, föreningar och disponenter får information via bolagets webbplats, kundservice, nyhetsbrev, meddelanden, kundtidningen Roskis, väggkalender, avfallsrådgivningsmöten, besök och broschyrer. Alla publikationer tillhandahålls på svenska och finska.

Tidning och kalender till varje hem

Kundtidningen Roskis delades ut till alla hushåll i området i april och väggkalendern i december. Dessutom postades kundtidningen till alla som har en fritidsbostad i östra Nyland.

Under 2017 utreddes den interna informationen i Rosk'n Roll avfallshanteringstjänster och utifrån utredningen preciserade och förnyade vi rutiner och anordnade utbildningar. Rosk'n Roll och Östra Nylands Avfallsservice har tillgång till ett gemensamt intranät. Intranätet är den viktigaste kanalen för intern kommunikation i bolagen. Regelbundna personalmöten och -evenemang har även en betydande roll inom chefs- och personalkommunikationen.

Kontakten med samarbetspartner, som entreprenörer samt andra avfallsanläggningar, sköttes via förhandlingar, besök och kurser. De kommunala beslutsfattarna, ägarna, myndigheterna och Borgå regionala avfallsnämnd får information om Rosk'n Rolls verksamhet via olika rapporter, möten, elektroniska meddelanden, årsberättelsen och webbplatsen.

Myndighetssamarbete

Många projekt relaterade till avfallstransport, exempelvis utvecklingsprojektet som sstöds av miljöministeriet med flerfacksinsamling för tio avfallsslag, kräver effektivare information och rådgivning för att lyckas.

Även avfallsstationernas nya öppettider och ändrade mottagningsrutiner stöddes genom betydande informations- och rådgivningsinsatser. I slutet av året startade vi även utvecklingsarbetet för en serviceväg för avfallsstationskunder, vars resultat vi får njuta av senare.

 

Kommunikation 2017

  • Pressmeddelanden 28 st.
  • Kundtidningen Roskis, upplaga 53 000
  • I lokaltidningarna publicerades under året artiklar och insändare som handlade om eller innehöll information från Östra Nylands Avfallsservice. Bolagets sakkunniga intervjuades också för radioprogram och nyheter.