Askolan messut RAll ja SLin 2019

Sidosryhmäviestintä

Tulosta sivu

Itä-Uudenmaan Jätehuollon keskeiset sidosryhmät ovat itäuusmaalaiset asukkaat, yrityksen henkilökunta, yhteistyökumppanit, päättäjät sekä media. Asukkaiden, kesäasukkaiden, koululaisten, opettajien, yhdistysten sekä isännöitsijöiden tiedonsaanti katetaan yhtiön verkkosivujen, asiakaspalvelun, uutiskirjeiden, tiedotteiden, Roskis-asiakaslehden ja seinäkalenterin, jäteneuvontatilaisuuksien, vierailujen sekä oppaiden avulla. Kaikki julkaisut toimitetaan suomeksi ja ruotsiksi.

Lehti ja kalenteri joka kotiin

Roskis-asiakaslehti jaettiin alueen jokaiseen talouteen huhtikuussa ja seinäkalenteri joulukuussa. Asiakaslehti postitettiin lisäksi kaikille niille, joilla on vapaa-ajan asunto Itä-Uudellamaalla.

Vuoden 2017 aikana Rosk'n Roll -jätehuoltopalvelujen sisäistä tiedonkulkua selvitettiin ja selvityksen perusteella tarkennettiin ja uudistettiin käytäntöjä sekä järjestettiin koulutuksia. Rosk'n Rollilla ja Itä-Uudenmaan Jätehuollolla on käytössään yhteinen intranet, joka on yhtiöiden sisäisen viestinnän tärkein kanavana. Säännölliset henkilöstökokoukset ja -tapahtumat ovat myös merkittävässä roolissa esimies- ja henkilöstöviestinnässä.

Yhteydenpito yhteistyökumppaneihin, kuten urakoitsijoihin ja muihin jätelaitoksiin, hoidettiin neuvotteluissa, vierailuilla sekä koulutustilaisuuksissa. Kuntapäättäjät, omistajat, viranomaiset sekä  Itä-Uudenmaan jätelautakunta saivat Rosk'n Rollin toiminnasta tietoa erilaisista raporteista, tapaamisissa, sähköisistä tiedotteista, vuosikertomuksesta sekä verkkosivuilta.

Viranomaisyhteistyö

Monet jätteiden kuljetuksiin liittyvät hankkeet, kuten ympäristöministeriön tuella tehty kymmenen jätteen monilokerokeräyksen kehittämishanke vaati onnistuakseen tehostettua tiedotusta ja neuvontaa.

Niin ikään jäteasemien uudet aukioloajat ja muuttuneet vastaanottokäytännöt saivat tuekseen merkittävät tiedotus- ja neuvontatoimet. Loppuvuodesta aloitettiin myös jäteasema-asiakkaan palvelupolun kehitystyö, jonka tuloksista päästään nauttimaan myöhemmin.

Viestintä 2017

  • Mediatiedotteet 28 kpl
  • Roskis-asiakaslehti, levikki 53 000
  • Paikallislehdissä julkaistiin vuoden aikana noin 70 artikkelia ja mielipidekirjoitusta, joissa aiheena tai tietolähteenä oli Itä-Uudenmaan Jätehuolto. Yhtiön asiantuntijoita haastateltiin myös radio-ohjelmiin ja -uutisiin.