7797 3

Jätehuollon vastuujako

Tulosta sivu

 

Rosk'n Roll -jätehuoltopalvelu

Rosk'n Roll -jätehuoltopalvelun tuottavat Rosk'n Roll Oy Ab ja Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy. Yhtiöt ovat saaneet tehtäväkseen hoitaa muun muassa pääosan kuntien jätehuoltoon liittyvistä velvoitteista säännösten ja määräysten mukaisesti:

  • jätehuollon suunnittelu, kehitys ja koordinointi
  • jätemateriaalien kierrätyksen järjestäminen
  • vaarallisen jätteen huollon hoitaminen
  • alueellisten kaatopaikkojen ja jätteenkäsittelylaitosten ylläpito
  • biojätteiden erilliskeräys
  • jätepisteverkoston rakentaminen ja ylläpito
  • sekajätekuljetusten kilpailutus
  • neuvonta ja tiedotus.

Tehtävät hoidetaan tehokkaasti ja ympäristöä säästäen kuntarajoista riippumatta.

Jäteyhtiö, jäte­huolto­viranomainen sekä valvonta­viranomainen tekevät tieto­yhteis­työtä

Jäteyhtiön sekä jätehuolto- ja valvontaviranomaisten yhteistyönä syntyy laadukas jätehuoltopalvelu kunnan kaikille asukkaille.

Kunnallista jätehuoltoa ohjaavat useat lait ja määräykset. Jätelaki määrittelee jätehuollon vastuut ja velvollisuudet. Alueelliset jätehuoltomääräykset määrittelevät muun muassa asukkaan velvollisuuksia jätehuoltojärjestelmän käytössä.

Länsi-Uudenmaan jätelautakunta on seitsemän kunnan (Hanko, Inkoo, Karkkila, Lohja, Raasepori, Siuntio, Vihti) yhteislautakunta, jonka vastuulla ovat jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät jäsenkuntien alueella.

Kuntien ympäristöviranomaiset ja ELY-keskus toimivat jätehuollon valvontaviranomaisena Rosk'n Roll Oy Ab:n alueella.

rr jatehuollonvastuu FI