8590test2

Kaatopaikkakaasu

Tulosta sivu

Kaatopaikkakaasua syntyy jätetäytössä hajoavasta orgaanisesta jätteestä. Kaatopaikkakaasu vaikuttaa maailmanlaajuisesti ilmaston lämpenemiseen ja se voi paikallisesti aiheuttaa hajuhaittaa. Kaatopaikkakaasua kerätään jätetäytön sisältä ja tavoitteena on hyödyntää kaasu lämpönä ja sähkönä. Jos hyödyntäminen ei ole mahdollista, kaasu poltetaan soihtupolttimessa ympäristöystävällisempään muotoon.

Munkkaan jätekeskuksella kerätyn kaasun määrää ja koostumusta seurataan jatkuvatoimisin mittarein. Vuonna 2017 kaasupumppaamo kävi 99 % vuoden tunneista. Kerätyn kaasun energia hyödynnetään lämpökattilassa lämmöksi ja kaasumoottorilla sähköksi. 

DOMARGÅRDING JÄTEKESKUS 2013 2014 2015 2016 2017
Kerätyn kaatopaikkakaasun määrä (milj. Nm3) 0,77 1,43 1,40 1,36 0,95
Metaanipäästö (tonnia,) laskennallinen FOD-mallilla  1 545 1 315 1 275 1 550 1 258
Kaatopaikkakaasun talteenotto (%) 27 37 31 26 25
Kaasunkeräyskaivojen määrä (kpl) 17 17 17 17 17
Kaatopaikkakaasun metaanipitoisuus (%) 46 46 44 39 40