banneri jateasema vuosik 5

Mottagning av avfall

Skriv ut sidan

Rosk'n Roll upprätthåller avfallsinsamlingspunkter i regionen, såsom avfallsstationer, blandavfallspunkter på glesbygden samt ekopunkter avsedda för återvinningsbart avfall. Dessutom driver bolaget mottagningsplatser för farligt avfall samt anordnar ambulerande avfallsinsamlingar två gånger om året. Mottagning av läkemedelsavfall görs i samarbete med apoteken.

Avfallsstationernas bastjänster och prissättning förnyades

Avfallsstationerna är bemannade mottagningsplatser för avfall. Rosk'n Roll Oy Ab har nio avfallsstationer som betjänar såväl hushåll som företag under öppettiderna.

Jaeteasemat laensi

Avfallsstationernas servicepaket förnyades från årets början. Sedan början av 2017 har Rosk'n Roll-avfallshanteringstjänstens samtliga avfallsstationer erbjudit samma bastjänster. När avfallet är korrekt sorterat tar vi emot det mesta av det avgiftsfritt från hushåll. Vid de större avfallsstationerna finns utöver det här basutbudet även mottagning av andra avfallsslag.

I början av verksamhetsåret infördes också en ny prissättning. De som kommer med avfall delas in i småleverantörer (person- och paketbilar) och storleverantörer (lastbilar). Alla småleverantörers avgiftsbelagda avfall prissätts efter volym, med undantag för styckeprissatta däck och stubbar samt partier med farligt avfall på över 50 kg. Precis som tidigare är mottagningen av stora partier koncentrerad till större avfallsstationer med vågtjänster.

Vi satsade på handledning, rådgivning och kundserviceutbildning på avfallsstationerna. Tjänsten flyttades närmare kunden: Personalen ger kunderna sorteringsråd och bedömer avfallsvolymen.

Under 2017 gjordes förberedelser för att avstå från kontanter och för ett mobilmottagningsssystem. Testningen av det nya service- och underhållssystemet inleddes med ett pilotprojekt i slutet av verksamhetsåret vid avfallsmottagningen på Munka avfallsstation. I programmet registreras betalningshändelserna lastvis.

netti kenttalaajennus 4 Området för småleverantörer i Munka utvidgades med ca 6 800 m2 österut. I fältkonstruktionerna utnyttjades 11 590 ton krossad betong. I och med att utvidgningen togs i bruk kommer småleverantörsverksamheten att koncentreras til ett område, vilket ökar säkerheten för dem som besöker och arbetar på Munka.

Mottagningen av stora laster med byggavfall och metall övergick till Revanssi Oy på avfallscentralen i Munka med början 3.7.2017.

Test av ny kameraövervakning på blandavfalls- och ekopunkter

netti ekopiste 3

På ekopunkterna insamlas papper, glas och metall. Vid flera ekopunkter insamlas även kartong och kläder. Nätverket av ekopunkter i området genomgick en förändring då producentansvaret för förpackningsavfall trädde i kraft. Från 1.1. 2016 tog Finlands Förpackningsåtervinning Rinki Ab över ansvaret för de mest centrala ekopunkterna i området.

Rosk'n Roll Oy Ab:s 88 ekopunkter kompletterar Rinkis nätverk med 50 ekopunkter. År 2017 fanns det cirka 200 blandavfallspunkter i västra Nyland.

Missbruk är en utmaning för blandavfallspunkterna i glesbygden: vissa använder servicen utan att betala för den eller lämnar sådant avfall som inte tas emot vid avfallspunkten, såsom byggavfall, elapparater och farligt avfall. Detta medför varje år betydande extra städ- och transportkostnader. Vi försöker minska missbruket med hjälp av bl.a. kameraövervakning. Under 2017 ökade vi antalet nya kameror och testade nya slags mobila kameror. Utifrån erfarenheterna kommer vi att öka övervakningen under 2018. 

Betyget för Rosk'n Roll-avfallshanteringstjänstens eko- och blandavfallspunkter i en kundnöjdhetsenkät på vår webbplats var 4,57 på skalan 1–6.

Otto och Romulus samlade in farligt avfall och metallskrot

Insamlingsbilarna Otto och Romulus åker under våren och sommaren omkring i alla kommuner i området och samlar in farligt avfall och metallskrot från fast bosatta invånare och sommargäster. Under verksamhetsåret mottog de ambulerande insamlingarna 33 000 kg farligt avfall och 60 000 kg metallskrot.