JATTEIDEN NOUTO

Avhämtning av avfall

Skriv ut sidan

Nyttoavfall direkt från fastigheterna

Rosk'n Roll tar hand om avfallshanteringen för områdets invånare, sommargäster och offentliga aktörer. Transporten av blandavfall från hemmet till behandling är en kommunal service. Till Rosk'n Rolls uppgifter hör att konkurrensutsätta de avfallstransporter som är på kommunens ansvar enligt de krav som uppställs i lagstiftningen. Rosk'n Roll ansvarar dessutom för avfallsbilarnas rutter, fakturering och kundservice.

Avfallsinsamlingen från bostadsfastigheter omfattar sammanlagt 54 600 fastigheter (inkl. fritidsbostäder). Det viktade medelvärdet för tömningspriset av ett blandavfallskärl inom verksamhetsområdet för Rosk'n Roll är 5,12 €/tömning (moms 0 %)

Bostadsfastigheternas tillhörighet till avfallshanteringen: relativa andelar av olika anslutningssätt*

* Inkl. fast- och fritidsbostäder

Bostadsfastigheter som omfattas av avfallshanteringen

Start för insamling av nyttoavfall

Under 2017 utökade vi insamlingen av nyttoavfall från fastigheterna så att vi i enlighet med bestämmelserna började samla in nyttoavfall direkt från fastigheterna.

Vi hade ett gott samarbete med disponenter och transportörer som hade tidigare varit verksamma inom området vid insamlingsarrangemangen. Disponenterna hade en viktig roll i förändringen och för att den lyckades. I slutet av året omfattade kartonginsamlingen cirka 750 fastighet och glas- och metallinsamlingen cirka 150 fastigheter. Arbetet fortsätter under 2018.

 

Kunder (st.) som omfattas av separat insamling av nyttoavfall*

Bioavfallsinsamling 1 820
Kartonginsamling 753
Metallinsamling 153
Glasförpackningsinsamling 151

 

*Inkl. alla kunder som anslutit sig till den kommunala tjänsten, såsom bostadsaktiebolag och skolor

Flerfackstjänsten kom till västra Nyland

En flerfacksinsamling, där man förutom blandavfall även samlar kartong, glasförpackningar och metall i kärl med fyra fack, blev år 2017 en del av serviceerbjudandet i Rosk'n Roll Oy Ab:s fastighetsvisa avfallsinsamling. I flerfacksinsamlingen samlaser dubbelt så mycket nyttoavfall in jämfört med fastigheter vars nyttoavfall förs till ekopunkterna.

Tjänsten erbjuds till en början inom bestämda områden i Vichtis och Lojo. I slutet av 2017 omfattade tjänsten cirka 100 kunder i Vichtis och Lojo.

Rosk n Roll 4

Bättre information, högklassigare service

Vi följer aktivt upp transportkvaliteten. Om transportentreprenören utför arbetet felfritt, betalas 10 procent i incitamentsbonus för arbetet. Eventuella fel minskar den entreprenadersättning som betalas till entreprenören.

Målet är att transporterna ska ha under 1 fel/1 000 tömningar/år/kommun. År 2017 nådde vi målet. Inom vissa områden har entreprenören dock haft svårigheter att utföra alla tömningar på planerade ruttdagar, vilket har påverkat arbetets kvalitet och ökat antalet tömningsfel.

Inom avfallstransporterna togs år 2017 i bruk ett gränssnitt för att skapa en transparent arbetskedja mellan avfallsbolaget och entreprenören för avfallstransporten. Med hjälp av gränssnittet behandlar entreprenören serviceförfrågningar, kundreklamationer och avvikelser i produktionen i realtid. Effektiviseringen av avfallstransporternas driftsäkerhet och reaktionshastighet syns för kunden som allt högklassigare service.

Vi har följt upp kundnöjdheten via bolagets webbplats från början av 2017, dessförinnan gjorde vi det med brevenkäter. På skalan 1–6 fick tömningen av avfallskärl betyget 5,15 av kunderna inom Rosk'n Roll-avfallshanteringstjänstens område.