Talous ja hallinto ryhmaekuva Fazerilla 2020

Rapportering och IT

Skriv ut sidan

Verksamhetsårets mål för ekonomiförvaltningen var att ta i bruk ett nytt rapportverktyg för ledningen.

Flexibilitet och riktiga uppgifter är det väsentliga inom ekonomisk rapportering. Accuna, som skaffades som rapport- och budgetverktyg togs i bruk våren 2017 och användes för ekonomisk rapportering och budgetering. Systemet utökades under året med en testanvändning av rapportering av avfallsmängder. Rapporteringen i bolagen som ska fusioneras utförs parallellt, med samma struktur. I och med fusionen kommer såväl ekonomiprocessen som rapporteringen av avfallsmängder att sammanslås.

Satsningar på IT-kunskaper

Med digitaliseringen och förändringen av avfallsbolagets verksamhet förknippas betydande förändringar som berör hela personalen, även gällande arbetssätten. Detta ställer personalen inför nya utmaningar. Målet under verksamhetsåret var att förbättra hela personalens IT-kunskaper samt att förbättra omfattningen av närstöd. Personalen erbjöds utbildning i bl.a. nya system som infördes. Genom att anställa en IT-expert förbättrades närstödets omfattning och kvaliteten på den interna servicen avsevärt.