Rosk'n Roll
-avfallshanterings­tjänstens år 2017

 

Rosk'n Roll-avfallshanteringstjänsten produceras av Rosk'n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab. För våra kunder syns det knappast längre att det handlar om två bolag: den enhetliga Rosk'n Roll-avfallshanteringstjänsten syns i både det visuella uttrycket och kundservicen. Verksamheten leds, genomförs och rapporteras i ett välfungerande samarbete – och därför är också bolagens årsberättelser till många delar identiska.

Läs mera
X

Gemensamma bastjänster infördes på avfalls­stationerna

Från och med början av år 2017 tas alla avfallsslag som hör till grundpaketet emot vid Rosk'n Rolls avfallsstationer: brännbart och icke brännbart blandavfall, farligt avfall, behandlat och obehandlat trä, tryckimpregnerat trä, ris och kvistar, krattavfall, elapparater, däck med och utan fälgar, textilavfall, metall, papper och kartong, plast- och glasförpackningar. När avfallet är korrekt sorterat tar vi emot det mesta av detta utan avgift från hushåll som betalar grundavgiften.

Läs mera
X

Full tia-insamlingen startade

Forskningsprojektet, som stöds av miljöministeriet, startade i juni 2017. Syftet med projektet är att öka hushållsavfallets återvinningsgrad och att utveckla en flerfacksinsamling av avfall som fungerar bättre än tidigare. I försöket fördes flerfackskärl till 200 privathushåll. I kärlen insamlades 10 olika avfallsslag direkt från fastigheterna. Utifrån resultaten utvecklas framtidens flerfackstjänst inom Rosk'n Roll-avfallshanteringstjänstens område.

Läs mera
X
X